Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Urząd Pracy Gniezno

PUP w Gnieźnie pomaga osobom szukającym pracy. Do tego urzędu zgłaszają się osoby bezrobotne, rejestrują się i są ubezpieczone. UP w Gnieźnie jest jednym z wielu urzędów powiatowych w kraju. Urząd Pracy Gniezno działa przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Do Urzędu Pracy w Gnieźnie trafiają osoby w różnym wieku

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zbiera oferty pracy od pracodawców i wiesza je na tablicy ogłoszeń. Osoby bezrobotne szukają pracy na tablicy ogłoszeń w urzędzie pracy, poszukują zatrudnienia w internecie, rozpuszczają wici wśród znajomych. Szukają wszelkimi możliwymi sposobami pracy oraz możliwości zarabiania pieniędzy. Urząd Pracy rejestruje bezrobotnych, wypłaca zasiłki, wyrejestrowuje bezrobotnych, gromadzi i archiwizuje niezbędną dokumentację. Jest to urząd państwowy, który nie pobiera pieniędzy za pomoc od osób poszukujących pracy.

Informacje

Powiatowy Urząd Pracy Gniezno
+48 61 426 16 49
Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno