Logopeda - zarobki i obowiązki

Logopeda – zarobki i obowiązki

Logopedia to nauka interdyscyplinarna z pogranicza medycyny, pedagogiki, językoznawstwa oraz psychologii. Logopeda zajmuje się analizowaniem wad wymowy, braku rozwoju mowy, przyczynami zaburzeń komunikacji werbalnej. Po zdiagnozowaniu problemu, logopeda rozpoczyna terapię mającą na celu usprawnienie mowy.

Logopeda – czym się zajmuje i ile zarabia?

Terapeuci maja też za zadanie baczną obserwację i działanie w sytuacji, gdy zaburzenia mowy odbijają się negatywnie na psychice pacjentów. Problem może się pojawić zwłaszcza u dzieci, które nie potrafią jeszcze radzić sobie z emocjami towarzyszącymi specyficznym trudnościom z mówieniem. Kolejną narażoną grupą są dorośli u których trudności z artykulacją pojawiły się na skutek zabiegu czy choroby.

Logopeda musi zatem uwzględnić w prowadzonej terapii zarówno aspekt czysto naukowy jak i psychologiczny. Odmianą logopedii jest neurologopedia czyli leczenie zaburzeń, które pochodzą z uszkodzenie OUN (ośrodkowy układ nerwowy) Kolejnym odłamem jest surdologopedia, czyli leczenie i kształtowanie rozwoju mowy o osób niedosłyszących i głuchych. Coraz większą popularność zyskują logopedzi, zajmujący się tgz. logopedią medialną. Uczą odpowiedniej wymowy ludzi, którzy pracują swoim głosem i występują publicznie (aktorzy, spikerzy, politycy, dziennikarze)

Zadania terapeutów mowy:

  • wykonywanie szeregu badań, w tym przesiewowych w celu określenia skali zaburzenia
  • diagnoza
  • profilaktyka zaburzeń mowy (działalność informacyjna, ćwiczenia zapobiegające)
  • tworzenie programów terapeutycznych i prowadzenie terapii (zarówno indywidualnej jak i grupowej)
  • rozmowy z rodziną, informowanie o diagnozie, oraz o tym jak mogą wspierać pacjenta i jakie ćwiczenia z nim wykonywać
  • kontakt i współpraca z innymi specjalistami współpracującymi (foniatra, nauczyciel, audiolog, psycholog)
  • reedukacja zaburzeń, gdy utrata zdolności mowy nastąpiła na skutek wypadku czy choroby
  • psychologiczne wsparcie

Logopeda – zarobki

Ile zarabia logopeda? Według statystyk mediana na tym stanowisku to 3570 złotych brutto. Na zarobki logopedy składa się wiele czynników. Znaczenie ma niewątpliwie to, czy specjalista pracuje w placówce publicznej czy prywatnej. W prywatnych zarobki są większe. Kolejny czynnik to doświadczenie i opinia o terapeucie, a co za tym idzie liczba pacjentów. Im bardziej szczegółowa dziedzina logopedii i wyższa specjalizacja, tym wyższe zarobki. Niektórzy logopedzi pracują na umowę o pracę ale znaczna część ma działalność gospodarczą. Prowadzą własne gabinety lub pracują w kilku ośrodkach co przekłada się na większe zarobki. Jak widać, wynagrodzenie w tym zawodzie jest sprawą mocno zróżnicowaną.

Pieniądze w zawodzie logopedy nie są czynnikiem decydującym prze wyborze profesji. Bycie terapeutą mowy to przede wszystkim powołanie, pasja, głęboka empatia, chęć pomocy i troska o drugiego człowieka.