Dlaczego Gniezno było Pierwszą Stolicą Polski?

Dlaczego Gniezno było Pierwszą Stolicą Polski?

Jakie miasto było Pierwszą Stolicą Polski? Jak to się stało, że pierwsi Piastowie wybrali właśnie Gniezno? Na te oraz na inne pytania postaramy się Wam odpowiedzieć, tak żebyście nie mieli żadnych wątpliwości, dlaczego Gniezno zostało Pierwszą Stolicą Polski.

Dlaczego Gniezno było Pierwszą Stolicą Polski?

Gniezno stolica Polski to hasło zapewne każdy słyszał w szkole, jak to się jednak stało, że to właśnie Gniezno stało się stolicą państwa pierwszych Piastów? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ według najnowszych badań Gniezno powstało około 940 jako gród na wzgórzu Lecha. Oznacza to, że gród pobudowano jeszcze za panowania ojca Mieszka I, Siemomysła – nie można jednak wykluczyć wcześniejszego istnienia miejsca kultu pogan.

Jednym z powodów, dlaczego stało się ono Pierwszą Stolicą Polski było położenie – Gniezno stanowiło centralny punkt państwa Mieszka I. O tym, że Gniezno było Pierwszą Stolicą Polski wspomina kronika Dagome Iudex. Nie bez znaczenia mogło być też to, że znajdowała się tutaj świątynia pogańska, a nowe władze kościelne chciały zniszczyć starą wiarę poprzez budowę w miejscach świątyń pogańskich, chrześcijańskich kościołów. Mogło to też być podyktowane czystą decyzją władcy.

Dlaczego Pierwszą Stolicę Polski nazwano Gniezno?

Nazwa Gniezno wywodzi się najprawdopodobniej od Gniazda. Wiąże się to z wczesnopiastowską legendą o powstaniu Państwa Polan. Według legendy protoplaści Piastów mieli ujrzeć gniazdo orła i postanowili w tym miejscu osiedlić się. Legendę tą jako pierwszy opisuje niemiecki kronikarz Thietmar. Przytacza ją też Gall Anonim oraz Jan Długosz. Najprawdopodobniej jednak jest to legenda, niemniej jednak nazwa Gniezno pozostała.

Część naukowców podejrzewa, że nazwa może wywodzić się od jeziora, które w dawnych czasach otaczało gród, a którego pozostałościami są jeziora Jelonek, Świętokrzyskie i Winiary. Nie można jednak potwierdzić tej tezy między innymi z powodu znacznych zmian w wyglądzie terenu. Ponadto naukowcy oceniają, że nazwa Gniezno sama w sobie zapewne przeszła tyle zmian, że nie można w jednoznaczny sposób określić jej pochodzenia. Nie wiadomo też, kiedy najwcześniej nazwa ta pojawiła się jako Pierwsza Stolica Polski. Pierwszą odkrytą informacją jest wspomniane wcześniej Dagome Iudex z 991 roku.